Thanh toán

Hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Quý khách chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản sau đây

Tài khoản Vietcombank Hà Nội

STK: 0021000286520
Chủ tài khoản: Bùi Văn Tiếp

Tài khoản BiDV Hà Nội

STK: 21110000429301
Chủ tài khoản: Trần Thị Thu Hương

Tài khoản Techcombank Hoàng Cầu Hà Nội

STK: 10821502048017
Chủ tài khoản: Bùi Văn Tiếp

Tài khoản Agribank chi nhánh Đống Đa – Hà Nội

STK: 1504205220463
Chủ tài khoản: Trần Thị Thu Hương

Trung tâm thẻ Vietinbank

STK: 711a65022629.
Chủ tài khoản: Bùi Văn Tiếp

Ghi chú: Để hàng hóa và giá cả được chính xác, sau khi quý khách chuyển tiền xin vui lòng liên hệ với Kiwibox Việt Nam!